GÜNDƏM

Ərdəm qəlibi üzrə əmələ gəlib. Yeldəm kəlməsi də mövcud olub (bərk qa­çan), yelbə variantında da işlədilib -dəm şəkilçisi təqribən “olan” mənalı söz ya­radır: gün-dəm “gündəlikdə olan”, ərdəm “ərlik əlaməti olan”, yeldəm “qaçma əlamətini əks etdirən” və s. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

GÜNBƏGÜN
GÜNDÜZ

Значение слова в других словарях