GƏDA

Farsca “dilənçi” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

GƏC
GƏDİK

Значение слова в других словарях