GERÇƏKLİK

GERÇƏKLİK – İMKAN Gerçəklik dedikdə artıq həyata keçmiş, baş tutmuş, realizə edilmiş imkan nəzərdə tutulur. İmkan hələ həyata keçməmiş, baş tutmamış gerçəklikdir (“Dialektik materializm”).

GERÇƏKLİK – YALANLIQ O, gerçəkliyi sevən adam idi. Kəndçilər etdilər dübarə hücum; Yenə oldu yalanlığı məlum (M.Ə.Sabir).

GERÇƏK
GERİ

Digər lüğətlərdə