GİLLƏTMƏK

gillətmək bax içmək

GİLƏNDAR
GİR

Digər lüğətlərdə