GORGAH

gorgah bax 1. məzar; 2. ev 1

GOREŞƏN
GÖDƏK

Digər lüğətlərdə