HÜRKƏK

Örö feili olub və “qorxmaq” anlamını əks etdirir. Örök (qorxu yaradan), örkök (qorxub qaçan) sözləri də mövcud olub. Hürkək həmin örkök sözünün dəyişmiş formasıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

HÜMMƏT
HÜRKÜTMƏK

Значение слова в других словарях