HACAT

Ərəbcədir, ehtiyac sözü ilə kökdaşdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

HAB
HACILEYLƏK

Значение слова в других словарях