HAQSIZLIQ

HAQSIZLIQ – ƏDALƏTLİLİK Nə haqsızlıq, nə aclıq, nə istismar olacaq (S.Rüstəm); Məhkəmə hökmünün ədalətliliyi hamının ürəyindən idi.

HAQSIZ
HAL-HAZIRDA

Digər lüğətlərdə