HORRA

Hörtlətmək kəlməsi ilə qohumdur. Təqlidi sözdür. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

HORNBLEND
HORST

Значение слова в других словарях