İBADULLA

Ərəbcə “Allahın bəndələrini müdafiə edən” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

İAŞƏ
İBİŞ

Значение слова в других словарях