İMKANSIZLIQ

i. impossibility; poorness

İMKANSIZ
İMLA

Digər lüğətlərdə