İNƏKSAĞAN

i. dairymaid, milkmaid; (kişi) milkman*, dairyman*

İNƏKOTARAN
İNƏKSAXLAYAN

Digər lüğətlərdə