İTİDİŞLİ

s. bax itidiş

İTİDİŞ
İTİGEDƏN

Digər lüğətlərdə