İZLƏTMƏK

f. bax izlətdirmək

İZLƏTDİRMƏK
İZOLƏ

Digər lüğətlərdə