KÜKRƏMƏK

kükrəmək bax coşmaq 1

KÜFRAN
KÜLAH

Digər lüğətlərdə