KABUS

i. ghost, spectre / specter, spook; (qarabasma, gözəgörünmə) phantom; apparition; ~ kimi ghostly; ~ şəkilli ghosty, ghostly

KABİNƏ
KABUSABƏNZƏR

Digər lüğətlərdə