KİÇİLMƏK

kiçilmək bax balacalanmaq

KİÇİKYAŞLI
KİF

Digər lüğətlərdə