KİÇİLMƏK

KİÇİLMƏK – BÖYÜMƏK Niyə kiçildim; Nə oldu birdən (İ.Tapdıq); Bunu, əziz ata, ona görə yazıram ki, bilsən, mən daha böyümüşəm (S.Vəliyev).

KİÇİKLİK
KİFİR

Digər lüğətlərdə