LAƏLAC

laəlac bax əlacsız 1

LABÜD
LAF

Digər lüğətlərdə