QÜVVƏ
LABORATORİYA
OBASTAN VİKİ
Laborant
Laborant ( lat. laborans (laborantis) – işləyən) – 1) elmi müəssisələrin laboratoriyalarında çalışan elmi və ya texniki işçi (elmi-texniki işçi); 2) laboratoriya məşğələlərində müəllimə, professora kömək edən işçi – müəllimin, professorun köməkçisi; 3)kafedra və ya şöbənin kargüzarlıq işlərini aparan işçi; 4) laboratoriyanın elmi-texniki əməkdaşı; 5) təcrübələrin aparılması, tədris filmlərinin nümayiş etdirilməsi, laboratoriya işlərinin keçirilməsi, həmçinin mühazirələr üçün lazım olan cihazların, preparatların və s. hazırlanmasında müəllimə, laboratoriya rəhbərinə kömək edən şəxs. == Ədəbiyyat == Əliquliyev R., .Şükürlü S, .Kazımova S. “Elmi fəaliyyətdə istifadə olunan əsas terminlər”. Bakı, İnformasiya Texnologiyaları, 2009, 201 s.

Значение слова в других словарях