MÖHTAC

Ərəbcədir ehtiyac  sözü ilə kökdaşdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MÖHBƏDDİN
MÖHTƏŞƏM

Значение слова в других словарях