MÖVCUDLUQ

\[ər. ِٛجٛد خٌ \]– bir-birilə əlaqədə və qarşılıqlı təsir halında dəyişən şeylərin bütün rəngarəngliyi.
MOTİV
MUHAL

Digər lüğətlərdə