MÖVLANƏ

Ərəbcə “ağamız” deməkdir. Molla sözü də bunun təhrifi ilə bağlıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MÖVHUMAT
MÖVLUD

Значение слова в других словарях