MÖVT

Ərəbcə meyit sözü ilə qohumdur. “Ölüm” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MÖVSÜM
MUĞAYAT

Значение слова в других словарях