MÜAYİNƏ

Ərəbcə eyn (göz), müəyyən sözləri ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MÜASİR
MÜBADİLƏ

Значение слова в других словарях