MÜCƏSSƏMƏ

Ərəbcə cisim, təcəssüm sözləri ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MÜCƏRRƏD
MÜDAFİƏ

Значение слова в других словарях