MÜCAHİD

Ərəbcə cəhd sözü ilə qohumdur, “cəhd göstərən” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MÜCADİLƏ
MÜCƏRRƏD

Значение слова в других словарях