MÜDAVİM

Ərəbcədir, davam, davamiyyət sözləri ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MÜDAM
MÜDDƏA

Значение слова в других словарях