MÜDDƏA

Ərəbcə iddia sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MÜDAVİM
MÜDHİŞ

Значение слова в других словарях