Mühəndis

ali texniki təhsil almış mütəxəsis.
Mineral yağlar
Mühərik, motor

Digər lüğətlərdə