MÜHƏRRİR

Ərəbcə təhriri (yazılı) sözü ilə qohumdur. “Yazar (jurnalist )” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MÜHƏRRİK
MÜXALİFƏT

Значение слова в других словарях