MÜQƏDDƏM

\[alm. Antecedent; fr. Antècèdent; ing. Antecedent; lat. Antecedens; osm. tr. mukaddem; ər. مِذ \] – məntiqdə nəticənin çıxardığı prinsip və yaxud prinsiplər.
MÜQAYİSƏ
MÜQƏDDƏS

Digər lüğətlərdə