Müqavilə

fiziki və hüququ şəxslər, dövlətlər arasında imzalanan və razılaşmanı bildirən hüquqi sənəd. Məsələn, neft müqavilələri.
Mühərik yanacaqları
Mümkün ehtiyatlar

Digər lüğətlərdə