MÜQAYİSƏ

\[ər. مِب غٌخ \]- obyektlər arasındakı oxşarlıq və ya fərq əlamətini \[yaxud hər ikisi birlikdə\] müəyyən etmək məqsədi ilə onların bir-birilə tutuşdurulması, fərqləndirilməsi.
MÜHƏRRİK
MÜQƏDDƏM

Digər lüğətlərdə