MÜXƏNNƏS

Ərəbcədir, nisə (qadın) sözünə yaxındır, “qadın, xasiyyət” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MÜXƏMMƏS
MÜXLİS

Значение слова в других словарях