MƏKAN

MƏKAN O mübarək məkanı çox sevirəm (A.Səhhət); MƏQAM Pişxidmətbaşı və Xacə Mübarək çıxdılar, hər birisi öz məqamına getdi (M.F.Axundzadə); YURD Yurdumda bir misilsiz bağban olacağam mən (M.Müşfiq).

MƏİŞƏT
MƏKƏ

Digər lüğətlərdə