MAĞIL

Ərəbcə “yaxşı” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MAĞAZA
MAHAL1

Значение слова в других словарях