MAHAYANA

\[sanskritcə - böyük araba və ya böyük yol\] – budizmin ən böyük \[hinayana ilə yanaşı\] variantlardan biri.
MAHATMA
MAHİYYƏT

Digər lüğətlərdə