MAHATMA

\[sanskritcə - mahatma\] – 1\] hind mifologiyası və teosofiyasında dünya ruhu; ―ilahi, fövəladə insan‖; 2\] hindistanda görkəmli, xüsusi ehtiram bəslənilən adamların adına edilən əlavə.
MAGİYA
MAHAYANA

Digər lüğətlərdə