MAHLİQA

Mah, fars, liqa ərəbcədir. Mənası “ayüzlü, sifəti aya bənzəyən” deməkdir. El arasında Məhluqə kimi də işlədilir. Rus dilindəki –ликый (məsələn, много-ликый) sözü də buradandır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MAHİR
MAHMIZ

Значение слова в других словарях