MAHİR

Məharət sözü ilə qohumdur. Mənası “bacarıqlı”, “ustad” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MAHAL1
MAHLİQA

Значение слова в других словарях