MAHNI

i. song; xalq ~ sı popular song, folk song; şən ~ carol; ~ oxumaq to sing* a song; ~ qoşmaq 1) (sözlərini yazmaq) to write* verses; 2) (musiqisini yazmaq) to compose a song

MAHMIZLAMAQ
MAHRASA

Digər lüğətlərdə