MAKROFLORA
MAKSİM
OBASTAN VİKİ
Makrorelyef
Makrorelyef (rus. макрорельеф ing. macrorelief) (yunca makros- böyük və relyef demekdir) — yer səthinin əsasən endogen proseslərlə yaranmış iri relyef formaları. Yüksəkliyi (dərinliyi) bir neçə yüz və min metrlərlə ölçülür/ silsilələr, dağarası çökəkliklər, vulkan konusları və s/.

Значение слова в других словарях