MAKSİM

Latıncadır, maksimum sözü ilə kökdaşdır, “böyük” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MAKRORELYEF
MAKVİS

Значение слова в других словарях