MAKUL

Aləm: Duyğuları aşan, tək zehin və saf ağıl ilə qav-ranan aləm.
MAKSİM
MALUL

Digər lüğətlərdə