MEHRİBANÇILIQ

MEHRİBANÇILIQ – ƏTİACILIQ O gündən onların arasındakı mehribançılıq ədavətə çevrilir (M.İbrahimov); Ətiacılıq onun canında var (M.Hüseyn).

MEHRİBAN
MEHRİBANLAŞMAQ

Digər lüğətlərdə