MİKROBLOQ

yun. mikros – kiçik + ing. weblog sözünün qısaldılmış forması

MİKAYIL
MİKROÇİP