millət

kavim, millet, ulus

milis idarəsi
millət vəkili

Digər lüğətlərdə