MİNURƏ

Ərəbcə nur sözü ilə bağlıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MİNERALOGİYA
MİNYON

Значение слова в других словарях