MİXƏK

Farscadır, sözün kökü mıx sözüdür, -ək kiçiltmə şəkilçisidir: mıx+ək (mixək) “balaca mıx” deməkdir. Rus dilində də belədir: гвоздь (mıx) və гвоздика (mixək). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MİDHƏD
MİXİ YAZI

Значение слова в других словарях